ESTRA

Transpersonaalse PsĂĽhholoogia Varamu

MTÜ Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon (ESTRA) on transpersonaalsete meetoditega tegelevate spetsialistide mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgiks on transpersonaalse vaatenurga tutvustamine ning sellealase teadusliku ja praktilise tegevuse arendamine Eestis.

ESTRA kirjastab transpersonaalse psĂĽhholoogia temaatikat ning sellega seonduvaid distsipliine käsitlevate raamatute sarja “Transpersonaalse psĂĽhholoogia varamu”, vahendab ja korraldab temaatilisi erinevates formaatides loenguid, ettekandeid, seminare.

Transpersonaalne lähenemine avardab ning selgitab biopsühhosotsiaalse mudeli postulaati, et inimarengu hilisemad staadiumid käsitlevad teemasid, mis on laiemad kui üksikindiviidi omad. Niisugune mõtlemine on jälgitav William Jamesi, Erik Eriksoni, Abraham Maslow, Roberto Assagioli, Carl Gustav Jungi ning Ken Wilberi töödes, kes kõik panid tähele, et inimteadvuse funktsioneerimine järgib skeemi: esmalt iseseisva, funktsioneeriva ego eristamine ning seejärel ego ületamine, egole omasest kiindumusest ja klammerdumisest vabanemine. Transpersonaalsetena käsitletakse kogemusi, mille puhul identiteeditaju ulatub individuaalsest või personaalsest kaugemale ja hõlmab näiteks inimkonna, elu, psüühika või ruumi avaramaid aspekte.

Liikmemaks on 32 EUR. Liikmeks astumiseks palun tehke ülekanne:
Eesti Transpersonaalne Assotsiatsioon MTĂś
EE502200221042071737
Selgitusse nimi ja meiliaadress

Uudiskiri

Ostukorvis ei ole tooteid.